Stroje a robotizovaná stanoviště

Stroje a robotizovaná stanoviště

Systémy značení Partex si často vybírají konstruktéři strojů a výrobních linek, protože široká škála produktů umožňuje nejen komplexně popsat potřebné prvky, ale také je bezpečně zajistit. S pomocí našich produktů budete schopni: značit vodiče a kabely umístěné ve stroji, bezpečně upevnit kabely a trubky, zajistit kabely, hadice a svazky, značit stroje informačními a výstražnými tabulkami a používat produkty odhalitelné detektory kovy.
Popisy kabelů

Trvalý a čitelný popis kabelů v zařízení má důležitý význam pro jeho pozdější použití. Správné označení hraje klíčovou úlohu během identifikace kabelů v případě poruchy, čímž se zkracuje doba odstávky a ztráty, které jsou s ní spojeny. Naše nabídka kabelových návleček je tak rozsáhlá, jako rozsah podmínek, ve kterých zařízení pracují. Hledáte-li návlečky pro práci v extrémních podmínkách, vylisujeme vám návlečky z nerezové oceli. Kabelové návlečky můžete vyrobit také sami pomocí našich tiskáren. Pro tento účel doporučujeme např. průhledné návlečky s vkládanými etiketami. Hledáte-li flexibilní návlečku, která bude pracovat společně s kabelem, věnujte pozornost štítkům PPQ, které si můžete sami navrhnout pomocí nového software Promark Creator a pak vytisknout na tiskárnách z řady MK-10.


Upevnění kabelů a trubek

Správné uchycení kabelů a trubek je velmi důležité z hlediska správného provozu strojů strojů ve všech průmyslových odvětvích. Využití našich řešení zajistí správné uložení elektrických kabelů a pneumatických hadic, a také vám pomůže zabránit jejich poškození při provozu zařízení, čímž se na minimum omezí riziko vzniku poruchy. V naší nabídce naleznete řadu řešení, které slouží k upevnění kabelových svazků nebo trubek. Jsou to mimo jiné kabelové spony a příchytky upevňované různými způsoby k podkladu. Spony jsou vyrobeny z nylonu nebo nerezové oceli stejně jako pro ně určené sokly, které se dodávají v různých velikostech a barvách, buď samolepicí, nebo připevňované k podkladu šrouby nebo nýty. Naše nabídka je doplněna také zatloukanými upínacími přípravky ke kabelovým svorkám a samolepicí objímky pro přímou montáž kabelů.


Ochrana kabelů

Průmyslová zařízení často pracují ve velmi náročných podmínkách, a proto je důležité zajistit kabelům zvláštní ochranu před znečištěním, vlhkostí a účinky mechanických sil a chemických látek. Naše řešení v oboru ochrany kabelů se s úspěchem uplatňují ve fázi výroby a provozu strojů a zařízení, ovládacích panelů, řídicích skříní a rozvaděčů. Vzhledem k tomu, že stejně důležitá je pro nás vaše bezpečnost, jsou naše ochranné hadice a oplety dostupné také v bezhalogenovém provedení.


Výstražné a informační označení

Varovné a informační značení je přísně definováno normami a směrnicemi EU. Musí být viditelné, trvalé a čitelné, a proto musí materiál, z kterého bude vyrobeno, splňovat celou řadu požadavků. Výrobní a informační štítky pro vás můžeme vyrobit metodou gravírování v laminátu, hliníku a také v nerezové oceli. Barevná označení a piktogramy zhotovujeme technologií UV-LED. Tabulky si můžete vyrobit také sami pomocí zařízení Partex. V naší nabídce najdete mimo jiné gravírky do laminátu a hliníku a tiskárny samolepicích etiket.


Produkty odhalitelné detektory

Výrobky detekovatelné pomocí detektorů nacházejí široké uplatnění v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu, tedy v odvětvích, kde je obzvláště důležité vyloučení všech možných ohrožení. Během stavby a provozu zařízení pro tato průmyslové odvětví je nutné věnovat zvláštní pozornost fyzickým rizikům, spojeným s možností průniku nežádoucích předmětů do potravin. Proto se pro značení a upevňování kabelů v prostoru výrobních linek používají výrobky, které lze snadno odhalit detektory kovů. Je těžké přehlédnout modré kabelové spony s kovovými pilinami, které jsou dostupné v mnoha variantách - včetně verzí v bezhalogenovém provedení nebo odolných vůči UV záření. Pokud vám záleží na maximální trvanlivosti, věnujte pozornost nezničitelným páskám a návlečkám vyrobeným z nerezové oceli AISI 316L. Chcete-li bezpečně označit stroj nebo skříň, použijte ocelovou návlečku s prolisem nebo ocelovou tabulku s laserovým gravírováním.

Za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni využíváme soubory cookie. Setrvání na webu znamená souhlas s jejich uložením a využitím. Zjistěte více