Energetika

Energetika

Energetika je průmyslové odvětví, ve kterém se můžeme pochlubit obrovskými zkušenostmi. Naše produkty najdete v moderních elektrárnách a kombinovaných elektrárnách, domácích kabelových přípojkách, telekomunikačních instalacích průmyslových objektů a veřejných budov. Všude tam, kde je nezbytné trvalé označení kabelů a elektrických zařízení.
Značení rozváděčů
Rozvaděč se skládá z elektrických zařízení, které spolu s elektrickými přípojkami, přípojnicemi a izolačními prvky slouží k distribuci elektrické energie. Pro zajištění bezpečného provozu musí být všechny součásti rozváděče trvale a čitelně označeny. Náš univerzální označovací systém tvoří: - návlečky na kabely - návlečky na napájecí a řídicí kabely vstupující do rozvaděčů, popisy svorkovnic různých výrobců, značení komponent, například stykačů, relé, kontrolek a tlačítek, výrobní štítky.
Seznamte se s řešeními

Nadzemní vedení
V naší nabídce najdete také tabulky, které slouží k identifikaci sloupů a nadzemních vedení, a tabulky s označením jednotlivých fází. Námi vyráběné tabulky jsou shodné se standardy vedoucích energetických operátorů.
Seznamte se s řešeními

Označení transformátorů
Blokové a síťové transformátory jsou obvykle vystaveny extrémním podmínkám. Proto se všechny součásti používané při jejich výrobě musí vyznačovat spolehlivostí a vyjímečnou trvanlivostí. Vybraná řešení Partex jsou - odolné nerezové výrobní štítky, embosované nerezové návlečky, předtištěné nerezové návlečky a stahovací pásky z nerezové oceli AISI 316.
Seznamte se s řešeními

Značení zemních kabelů
Elektrické kabely uložené v zemi musí být odolné proti mechanickému poškození, atmosférickým podmínkám a faktorům, které se vyskytují v půdě. Stejné požadavky platí i pro návlečky na zemní kabely, které musí být trvalé a čitelné po dobu až 30 let, tedy po dobu předpokládané doby životnosti instalace. V naší nabídce naleznete řešení, které bylo schváleno energetickými společnostmi odpovědnými za distribuci energie v Evropě i ve světě.
Seznamte se s řešeními

Identifikace řídicích kabelů a automatiky a kontrolních a měřicích přístrojů
Máme rozsáhlé zkušenosti a reference v oboru značení kontrolních a měřicích zařízení v průmyslových objektech, elektrárnách, kombinovaných elektrárnách a hutích. Řešení Partex v tomto rozsahu tvoří: nerezové návlečky PKS, štítky na popis ventilů, ovladačů, čidel a dalších měřicích zařízení, značení rozvaděčů.
Seznamte se s řešeními

Telekomunikační a elektrická zařízení
Jsme odborníky v oboru identifikace telekomunikačních systémů. Naše výrobky se používají například k identifikaci kamer, kabelů a komponent: bezpečnostních systémů, systémů požární ochrany, telekomunikačních systémů, automatiky budov BMS a HMS, nízkonapěťových elektrických zařízení. Každá z našich návleček je dostupná také v alternativní verzi bez halogenů. Používání materiálů, které neobsahují halogeny je zvláště důležité ve veřejných budovách, kde jsou možnosti evakuace lidí podstatně omezené.
Seznamte se s řešeními

Kabelové svazky
Kabely vedené v kabelových žlabech mohou být vzájemně svázány a upevněny ve žlabech použitím nerezových pásek, potahovaných nerezových pásek nebo nylonových plastových pásek. Řádné upevnění je zvláště důležité při kladení kabelů ve žlabech ve svislém směru. K popisu trasy lze použít etikety a barevné štítky s požadovanou informací.
Seznamte se s řešeními

Správa kabelů
Naše portfolio není omezeno pouze na systémy označování. Současná nabídka je mnohem komplexnější a její rozsah pokrývá potřeby a nároky spojené s pracemi spojenými s kabelovým managementem. Patří sem: stahovací pásky, kabelové koncovky, nástroje, ochranné oplety a svazkovací spirály.
Seznamte se s řešeními

Fotovoltaika
Nabízíme komplexních řešení pro identifikaci solárních elektráren vystaveným neustálému působení přímého slunečního světla, vody a výkyvům teplot. Mezi naše výrobky určené pro toto odvětví patří: UV odolné značení vodičů a kabelů, značení vekovních PV invertorů, samolepicí štítky odolné vůči vysokým a nízkým teplotám, silné stahovací pásky pro spojování kabelů, PV koncovky na kabely a příslušné nářadí.
Seznamte se s řešeními

Potrubí a nádrže
Označování potrubí barevnými štítky a šipkami je vyžadováno evropskými standardy. Štítky jsou umísťovány na potrubích v odstupech, které zaručují rychlou vizuální identifikaci, a jejich barva definuje druh přepravovaného média, tzn. pára, voda, kyselina atd. Šipka označuje směr proudění. Kromě určení druhu média musí být potrubí označeno trvalou cedulkou, která obsahuje např. jeho název a č. KKS. K trvalému označení nádrží používáme vysoce kvalitní materiály, odolné vůči povětrnostním vlivům. Laserové gravírování nebo barevný UV potisk zajišťují čitelnost na dlouhá léta.
Seznamte se s řešeními
Za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni využíváme soubory cookie. Setrvání na webu znamená souhlas s jejich uložením a využitím. Zjistěte více