Průmysl

Průmysl

Průmysl je důležitou součástí světové ekonomiky a systémy značení společnosti Partex již desítky let úspěšně přispívají k jeho rozvoji. Naše specializovaná a trvalá řešení nacházejí uplatnění jak v sektoru veřejné výstavby, tak ve strojírenském průmyslu, a zvyšují bezpečnost a produktivitu práce mimo jiné v hornictví, potravinářském a chemickém průmyslu.
Bezpečnostní značení
Bezpečnostní značení má klíčový význam pro zdraví a bezpečnost v každém průmyslovém odvětví. Každé staveniště, továrna nebo hala musí být označeno trvalým, čitelným a srozumitelným způsobem pomocí identifikátorů určených pro konkrétní použití. Výše uvedené ideálně splňují samolepicí štítky, gravírované štítky z laminátu nebo nerezu nebo štítky s UV potiskem.
Seznamte se s řešeními

Označování průmyslových instalací
Elektrické a telekomunikační systémy nebo systémy požární ochrany používané v průmyslových zařízeních musí vynikat trvanlivostí, přesností a bezpečností. Partex se může pochlubit širokou škálou produktů pro montáž a značení kabelů v každém průmyslovém odvětví.
Seznamte se s řešeními

Montáž rozvaděčů
Rozváděč sestává z přípojek, sběrnic a izolačních prvků používaných pro řízení a ochranu elektrických zařízení v elektrických systémech. Pro zajištění bezpečného provozu musí být komponenty rozváděče označeny jasným a trvanlivým označením. Systémy značení PARTEX zajišťují úplnou identifikaci všech součástí rozváděče.
Seznamte se s řešeními

Stroje
Srdcem každého výrobního závodu jsou stroje, které mohou pracovat ve velmi náročném prostředí. Systém označování z kyselinovzdorné nerezové oceli AISI 316L se osvědčí při extrémně vysokých teplotách, podobně jako nerezové a hliníkové identifikační štítky. Pro hydraulické systémy doporučujeme flexibilní pásky, odolné proti mazivům a oleji. Pro identifikaci řídicích obvodů máme pouzdra s integrovanou kapsou na štítek.
Seznamte se s řešeními

Detekovatelné produkty
Některá průmyslová odvětví jsou obzvláště náročná a podléhají přísnými pravidlům a nařízením z důvodu jejich možného přímého dopadu na naše zdraví. Patří sem potravinářský, farmaceutický a veterinární průmysl. Zde se na výrobních linkách a v laboratořích vyžaduje, aby značení a montážní prvky byly snadno detekovatelné různými typy detektorů a odolné vůči vysokým teplotám a čisticím prostředkům. Společnost PARTEX disponuje komplexním systémem značení a upevňování, který splňuje výše uvedená kritéria. Návlečky, stahovací pásky, štítky a popisky z nerezové oceli, stejně jako pásky s obsahem kovu zaručují bezpečný průběh výrobních procesů.
Seznamte se s řešeními
Za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni využíváme soubory cookie. Setrvání na webu znamená souhlas s jejich uložením a využitím. Zjistěte více