Potrubí a nádrže

Potrubí a nádrže

Označování potrubí barevnými štítky a šipkami je vyžadováno evropskými standardy. Štítky jsou umísťovány na potrubích v odstupech, které zaručují rychlou vizuální identifikaci, a jejich barva definuje druh přepravovaného média, tzn. pára, voda, kyselina atd. Šipka označuje směr proudění. Kromě určení druhu média musí být potrubí označeno trvalou cedulkou, která obsahuje např. jeho název a č. KKS. K trvalému označení nádrží používáme vysoce kvalitní materiály, odolné vůči povětrnostním vlivům. Laserové gravírování nebo barevný UV potisk zajišťují čitelnost na dlouhá léta.
Označení směrů průtoku kapaliny

Trvalé a správné označení potrubí je nezbytné k zajištění bezpečné obsluhy instalace. U dobře popsaného potrubí jsme schopni najít rychleji příčinu vadné práce a efektivněji odstranit závadu. Ve světě se používá mnoho norem, podle kterých se můžeme řídit. Všechny však vyžadují používání vhodné barvy štítku v závislosti na druhu přepravovaného média. Důležitá je také velikost šipek udávajících směr průtoku, velikost písma popisu a odstup mezi štítky, vyplývající z průměru potrubí. Pro označování potrubí doporučujeme štítky odolné vůči agresivním činidlům a vysoké nebo nízké teplotě.


Označení KKS

Systém KKS (Kraftwerk – Kennzeichen - System) se běžně používá pro kódování a zápisu údajů o potrubích a instalační technice. Technologia označování v systému KKS musí být přizpůsobena podmínkám panujícím v okolí označeného prvku (teplota. prašnost apod.) a má zaručit čitelnost označení po dobu životnosti technologického zařízení. Označení musí být upevněno na viditelných místech, na tělech nebo jiných pevných, neodnímatelných a nedemontovatelných částech zařízení. Tabulku z vhodně voleného materiálu lze přinýtovat k ocelovému držáku a celek upevnit k potrubí ocelovou sponou. Délku spony je nutné zvolit podle průměru/obvodu potrubí.


Označení nádrží

Nádoby a nádrže, které slouží k uskladnění nebezpečných látek nebo směsí musí být řádně označeny, včetně výstražných symbolů. Pro trvalé značení nádrží doporučujeme tabulky vyrobené z PVC, hliníku nebo nerezové oceli. Vysokou odolnost proti ultrafialovému záření a agresivnímu prostředí zaručuje laserové gravírování nebo trvalý potisk zhotovený technologií UV-LED v kombinaci s příslušným materiálem. Velikost tabulky a způsob montáže závisí na velikosti nádrže.

Za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni využíváme soubory cookie. Setrvání na webu znamená souhlas s jejich uložením a využitím. Zjistěte více