Katalogizace a zajišťování

Katalogizace a zajišťování

V průmyslových odvětvích, jako je výroba pneumatik, potravinářský, metalurgický a chemický průmysl je nutné označovat zařízení, nářadí a jiné předměty nezbytné pro každodenní práci. Je to všude tam, kde je také omezený přístup nepovolaných osob: elektroměry, vodoměry a plynoměry, cisterny, palivové nádrže, hydranty, hasicí přístroje.
Inventář
Správné označení dlouhodobého majetku umožňuje rychlé a snadné vedení záznamů. Může také výrazně pomoci během inventarizace a skladování. Štítky mohou obsahovat čárové nebo QR kódy a nabídnout tak použití skenerů.
Seznamte se s řešeními

Ochrana
Ochranné plomby slouží k ochraně před neoprávněným přístupem, který by mohl způsobit např. ztrátu kalibrace zařízení. Slouží také jako ochrana cenných předmětů. Brání přístupu nepovolaných osob k nouzovým východům a do takových místností jako např. archivy. Používání plomb umožňuje odhalit každé neoprávněné použití nebo vstup do zabezpečeného prostoru, aniž by to vedlo k vysokým nákladům.
Seznamte se s řešeními
Za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni využíváme soubory cookie. Setrvání na webu znamená souhlas s jejich uložením a využitím. Zjistěte více