3 chyby při pokládání elektrických kabelů

3 chyby při pokládání elektrických kabelů

Dopouštíme se jich snadno, ale jsou nesmírně problémové pro pozdější provoz zařízení. Dochází k nim nejčastěji tehdy, když chceme ušetřit čas a počet kabelů a přitom si často neuvědomujeme pozdější následky své nedbalosti. Která pravidla správného zapojení kabelů porušujeme nejčastěji? Seznamme se s třemi nejpopulárnějšími!

První: vedení kabelů mezi jednotlivými body nejkratší možnou cestou bez přesného popisu. Tím se sice ušetří trochu času i kabelu, ale pouze do první opravy nebo renovace bytu. Je jisté, že již první špatně vyvrtaný otvor ve stěně může způsobit havárii s následky, jejichž odstranění může být velmi nákladné. Vše kvůli tomu, že jsme instalaci naplánovali sice úsporně, ale nelogicky.

Druhá: nedodržování barevnosti vodičů. Na toto téma jsme již hovořili v jednom z předchozích článků: Několik slov o barvách vodičů. Dodržování barevných kódů stanovených pro součásti instalace je naprosto nezbytné! Co se stane, když je nebudeme dodržovat během inatalace kabelů? Důsledkům této chyby jsou vystaveny především spotřebiče napájené třífázovým napětím připojené k elektroinstalaci. Napětí hromadící se na jejich plášti může ohrozit uživatele vážným úrazem elektrickým proudem. Přitom k označení vodičů nesprávných barev lze použít elektroizolační pásky příslušných barev.

Třetí: neoznačené pojistky a vodiče v rozvaděči. Jsou-li čitelně popsané, rozhodně usnadňují orientaci v jednotlivých částech instalace. V případě poruchy můžete snadno najít její poškozenou část a budete ji moci snadno odpojit. Hledáte produkt, který vám to pomůže vyřešit? Výborně se osvědčí zpevněné štítky na komponenty typu EPL.
Při pokládce elektrických kabelů je dobré dodržovat několik pravidel, které nám pomohou to udělat správně a především se postarají o naší bezpečnost. Vhodně naplánovaná a označená instalace je zárukou dlouhodobého provozu.

Za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni využíváme soubory cookie. Setrvání na webu znamená souhlas s jejich uložením a využitím. Zjistěte více