Politika Cookies

Politika Cookies

Následující politika Cookies definuje pravidla pro ukládání dat a získávání přístupu k datům na zařízeních Uživatelů, kteří využívají Stránky, za účelem poskytování služeb Správcem stránek elektronickou cestou.

 

§ 1 Definice

 • Stránky - webové stránky na adrese www.partexariane.cz

 • Externí stránky - webové stránky partnerů, dodavatelů nebo příjemců služeb Správce

 • Správce - společnost Partex Ariane, a.s., podnikající na adrese: Antala Staška 1859/34 140 00 Praha 4, poskytující služby elektronickou cestou prostřednictvím Stránek, která ukládá informace a získává přístup k informacím v zařízeních Uživatele

 • Uživatel - fyzická osoba, které Správce poskytuje služby elektronickou cestou prostřednictvím Stránek.

 • Zařízení - elektronické zařízení se software, jehož prostřednictvím Uživatel získá přístup ke Stránkám

 • Cookies (tzv. „koláčky“) - textová data shromážděná ve formě souborů ukládaných v Zařízení Uživatele

 

§ 2 Druhy Cookies

 • Cookies první strany - soubory ukládané a čtené ze Zařízení Uživatele informačním systémem Stránek

 • Cookies třetí strany - soubory ukládané a čtené ze Zařízení Uživatele informačními systémy Externích stránek

 • Dočasné cookies -soubory ukládané a čtené ze Zařízení Uživatele Stránkami nebo Externími stránkami po dobu než zavřete prohlížeč. Po zavření prohlížeče budou soubory odstraněny ze Zařízení Uživatele.

 • Dlouhodobé cookies - soubory ukládané a čtené ze Zařízení Uživatele Stránkami nebo Externími stránkami do té doby, dokud nebudou ručně odstraněny. Soubory nejsou automaticky mazány po zavření prohlížeče na Zařízení, ledaže je konfigurace Zařízení Uživatele nastavená do režimu mazání souborů Cookie po ukončení práce se Zařízením.

 

§ 3 Bezpečnost

 • Mechanismy zápisu a čtení - Mechanismy zápisu a čtení Cookies neumožňují stahování jakýchkoli osobních údajů ani žádných jiných důvěrných informací ze Zařízení Uživatele. Přenos virů, trojských koní a jiných nakažlivých souborů na Zařízení Uživatele je prakticky vyloučen.

 • Cookie první strany - Cookies první strany používaná Správcem jsou pro Zařízení Uživatele bezpečná

 • Cookies třetí strany - Správce nezodpovídá za bezpečnost souborů Cookie pocházejících od partnerů Stránek. Seznam partnerů je uveden v další části Politiky Cookies.

 

§ 4 Účely, ke kterým se využívají soubory Cookie

 • Zlepšení a usnadnění přístupu na Stránky - Správce může v souborech Cookie ukládat informace o preferencích a nastaveních uživatele týkajících se Stránek, aby zdokonalil, zlepšil a urychlil poskytování služeb v rámci Stránek.

 • Přihlašování - Správce využívá soubory Cookie pro účely přihlašování Uživatelů na Stránkách

 • Marketing a reklama - Správce a Externí stránky využívají soubory Cookie pro marketingové účely a nabízení reklam Uživatelům.

 • Statistické údaje - Správce a Externí stránky využívají soubory Cookie za účelem shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou např. statistiky návštěv, statistiky Zařízení Uživatelů nebo statistiky chování uživatelů. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem analýzy a zlepšování Stránek.

 • Nabízení multimediálních služeb - Správce a Externí stránky využívají soubory Cookie pro nabízení multimediálních služeb Uživatelům.

 

§ 5 Externí stránky

Správce spolupracuje s těmito externími webovými stránkami, které mohou ukládat soubory Cookie na Zařízeních Uživatele:

 • Google Analytics

 • Youtube

 

§ 6 Možnosti definování podmínek ukládání a přístupu na Zařízeních Uživatele na straně Stránek a Externích stránek

 • Uživatel může kdykoli samostatně změnit nastavení pro ukládání, mazání a přístup k údajům v uložených souborech Cookies

 • Informace o tom, jak zakázat soubory Cookie v nejoblíbenějších prohlížečích a mobilních zařízeních, jsou dostupné na stránce: jak zakázat cookie.

 • Uživatel může kdykoli smazat všechny dosud uložené soubory Cookie pomocí nástrojů na Zařízení Uživatele, jehož prostřednictvím Uživatel využívá služby Stránek.

 

§ 7 Požadavky Stránek

 • Omezení ukládání a přístupu k souborům Cookie na Zařízení Uživatele může způsobit nesprávnou funkci některých funkcí Stránek.

 • Správce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné fungování funkcí Stránek v případě, když Uživatel jakýmkoli způsobem omezí možnost ukládání a načítání souborů Cookie.

 

§ 8 Změny v Politice Cookie

 • Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tuto Politiku Cookie, aniž by o tom musel informovat uživatele.

 • Provedené změny v Politice Cookie budou vždy zveřejňovány na této stránce.

 • Provedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění Politiky Cookie.

Za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni využíváme soubory cookie. Setrvání na webu znamená souhlas s jejich uložením a využitím. Zjistěte více

Souhlasím